Welkom

Beste Internet-bezoeker, (FR/DE/EN)

Welkom op de webstek van Gerardimontium, de Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis. Geraardsbergen is een historische stad gelegen in het zuiden van Oost-Vlaanderen. Als vereniging die zich bezig houdt met streekgeschiedenis situeert onze hoofdactiviteit zich op het vlak van publicaties van geschiedkundige studies. Omvangrijke werken verschijnen in boekvorm, kortere worden gepubliceerd in ons tweemaandelijks tijdscDSC_0002hrift “Gerardimontium” (A4-formaat, 44 tot 52 bladz.). Op de volgende pagina’s kan je de index vinden op al onze publicaties. Een van deze heeft als veelzeggende titel “Wat je beslist moet weten over Geraardsbergen…”. Het is een fraaie brochure van 12 bladzijden (A4) met de beknopte geschiedenis van de stad.Geraardsbergen, in de 16 de -17 de eeuw Gerardimontium of (in de volkstaal) Gheertsberghe genoemd. Geraardsbergen heeft binnen zijn huidige grenzen twee grote entiteiten van lokaal-historische betekenis: er is vooreerst de middeleeuwse stad (gesticht in de periode 1067-1070), vandaag Geraardsbergen-centrum en eertijds, naast Aalst, één van de twee steden van het zogeheten Land van Aalst in het graafschap Vlaanderen. Vervolgens is er de heerlijkheid-baronie Boelare die het grondgebied is van een groot aantal van de actuele deelgemeenten. (De huidige stad Geraardsbergen vormt het prioritaire werkgebied van de Kring Gerardimontium en dit is meer bepaald Geraardsbergen-centrum plus de zestien deelgemeenten: Goeferdinge, Idegem, Nederboelare, Nieuwenhove, Onkerzele, Overboelare, Smeerebbe, Vloerzegem, Waarbeke, Grimminge, Moerbeke, Ophasselt, Schendelbeke, Viane, Zandbergen, Zarlardinge. In het ancien régime (d.i. het tijdperk voor de Franse revolutie anno 1789) hingen al deze dorpen, op Schendelbeke en Grimminge na, de meeste direct en de overige indirect, af van de heerlijkheid-baronie Boelare.

Voor meer informatie over het huidige Geraardsbergen, zie de website van de stad Geraardsbergen

Voorzitter Filip Van Trimpont – Nieuwstraat 10 – 9500 Geraardsbergen

info@gerardimontium.be

————————————————————————————————-
Cher Internaute,

Gerardimontium, le cercle d’histoire locale de l’entité Grammontoise vous souhaite la bienvenue et profite de votre visite pour se présenter à vous. Grammont (=Geraardsbergen) est une ville historique située dans la partie néerlandophone de la Belgique, soit la Flandre. Nos activités se situent principalement au niveau d’études historiques, présentées soit sous forme de livres, soit sous forme d’articles publiés dans notre bulletin bimestriel, “Gerardimontium”. Toutes nos publications sont rédigées en langue néerlandaise. Les pages créées au sein de ce website reprennent la liste complète de nos publications. Une d’elles porte le titre éloquent « Wat je beslist moet weten over Geraardsbergen… » (= « Ce que vous devez absolument savoir à propos de Grammont… »).Il s’agit en l’espèce d’une belle brochure comptant 12 pages (A4) avec, notamment, le résumé succinct de l’histoire de la ville de Grammont.La ville de Grammont, appelée jadis, aux 16ième et 17Ième siècles, Gerardimontium ou dans la langue véhiculaire, Gheertsberghe (= Geraardsbergen), à savoir le centre ville dans ses limites médiévales (la ville a été fondée en 1067-1070), comptait parmi les deux villes du pays d’Alost situé dans le comté de Flandre. A proximité, la baronie-seigneurie de Boelare occupait un territoire qui constitue actuellement une grande partie des anciennes communes, fusionnées aujourd’hui avec la ville pour composer la commune de Grammont. Celle-ci constitue le principal rayon d’action de notre association. Elle est composée de l’enceinte médiévale ainsi que des communes suivantes : Goeferdinge, Idegem, Nederboelare, Nieuwenhove, Onkerzele, Overboelare, Smeerebbe, Vloerezgem, Waarbeke, Grimminge, Moerbeke, Ophasselt, Schendelbeke, Viane, Zandbergen et Zarlardinge. Il est bon à savoir que du temps de l’Ancien régime, soit la période antérieure à la Révolution Française de 1789, toutes ces localités, à l’exception de Schendelbeke et de Grimminge, dépendaient directement ou indirectement de la seigneurie-baronie de Boelare.

Pour tous renseignements souhaités sur la ville contemporaine, vous pouvez visiter le website stad Geraardsbergen

Filip Van Trimpont, président – Nieuwstraat 10 – 9500 Geraardsbergen

info@gerardimontium.be

————————————————————————————————-
Liebe Besucher im Internet!

Herzlich willkommen auf der Homepage des Vereins für Geschichte und Heimatkunde „Gerardimontium“ in Geraardsbergen (Flandern). Unser Verein, der sich der Regionalgeschichte gewidmet hat, sieht seine Hauptaufgabe in der Veröffentlichung von geschichtswissenschaftlichen Studien. Umfangreiche Arbeiten in Buchform erscheinen in der Gramaye-Reihe, benannt nach Jean-Baptiste Gramaye, der 1611 die erste Geschichte der Stadt verfasste. Kürzere Beiträge erscheinen in der Zweimonatsschrift Gerardimontium (früher: De Heemschutter = Der Heimschütze), DIN-A4, 44 – 52 Seiten. Alle unsere Veröffentlichungen sind in niederländischer Sprache. Die nachfolgenden Seiten bieten Ihnen ein komplettes Register dieser Veröffentlichungen. Darin ist ein so vielversprechender Titel enthalten wie „Wat je beslist moet weten over Geraardsbergen…“ (=Was du unbedingt über Geraardsbergen wissen solltest). Es betrifft ein 12 Seiten umfassendes reizendes Heft mit einer Kurzgeschichte der Stadt.
Geraardsbergen, im 16.-17. Jahrhundert Gerardimontium oder volkssprachlich Gheertsberghe genannt, umfaßt heute zwei große Einheiten mit lokalhistorischer Bedeutung. Erstens gibt es die mittelalterliche Stadt (gegründet in der Zeit von 1067-1070), heute das Zentrum der Stadt Geraardsbergen, die früher zusammen mit Aalst eine der zwei Städte des sogenannten Land van Aalst in der Grafschaft Flandern war. Zweitens gibt es das Herrschaftsbaronat Boelare, auf dessen Grundgebiet sich aktuell eine große Anzahl von Teilgemeinden befinden.
Die heutige Stadt Geraardsbergen ist schwerpunktmäßig das Forschungsgebiet des Vereins Gerardimontium, insbesondere Geraardsbergen-Zentrum und die 16 Teilgemeinden: Goeferdinge, Idegem, Nederboelare, Nieuwenhove, Onkerzele, Overboelare, Smeerebbe, Vloerzegem, Waarbeke, Grimminge, Moerbeke, Ophasselt, Schendelbeke, Viane, Zandbergen, Zarlardinge. Während des Ancien Régime (i.e. die Zeit vor der französischen Revolution von 1789) waren alle diese Dörfer, Schendelbeke und Grimminge ausgenommen, in der Regel direkt und sonst indirekt von dem Herrschaftsbaronat Boelare abhängig.

Weitere Informationen zum heutigen Geraardsbergen finden Sie unter der Website http://www.geraardsbergen.be

Filip Van Trimpont, vorsitzender – Nieuwstraat 10 – 9500 Geraardsbergen

info@gerardimontium.be

————————————————————————————————-
Dear cybernaute,

Welcome to the website of Gerardimontium, the local history society of Geraardsbergen (Grammont) in Flanders, the northern or Dutch speaking part of Belgium. Since we are interested in local history our core activities are largely related to historical studies, published either in book or, for shorter articles, in “ Gerardimontium ” which is the bimonthly of our association. All publications are written in Dutch. They are listed below. Recommended is “Wat je beslist moet weten over Geraardsbergen…” (= “What you have to know of Geraardsbergen…”). It is a very nice brochure explaining in 12 pages (A4) the history of the town.

At present, Geraardsbergen -in the 16 th and 17 th centuries called Gerardimontium or (in vernacular language) Gheertsberghe (=Geraardsbergen)- includes two entities which are important from the (local) historical point of view : firstly the mediæval town (founded in 1067-1070). This is at this moment “Geraardsbergen-centrum” (= town centre) and in former times, besides Aalst, one of the two towns of the so called “Land van Aalst” in the county of Flanders. Further, the seigniory-barony of Boelare; this is the territory of the majority of the 16 villages or municipalities which form, in addition to Geraardsbergen (centre), the components of the present town. These villages are : Goeferdinge, Idegem, Nederboelare, Nieuwenhove, Onkerzele, Overboelare, Smeerebbe, Vloerzegem, Waarbeke, Grimminge, Moerbeke, Ophasselt, Schendelbeke, Viane, Zandbergen, Zarlardinge. Before the French revolution of 1789, all these, except Schendelbeke and Grimminge, were, in most cases directly, dependent on the seigniory-barony of Boelare.

For more information on the nowadays town, please visit the website stad Geraardsbergen

Filip Van Trimpont, chairman – Nieuwstraat 10 – 9500 Geraardsbergen

info@gerardimontium.be

Advertenties