Index Artikels

De meeste publicaties van Gerardimontium verschenen in het tijdschrift van de Kring: tot 2003 De Heemschutter (hier aangeduid als DH), nu Gerardimontium (hier aangeduid als G).

De opsomming is conform de gangbare classificering zoals die wordt aangewend in de “Bibliografie van Het Land van Aalst” , d.w.z. per onderwerp, naam van de auteur(s), titel van de bijdrage of van het artikel (in schuine druk), jaar van publicatie, desgevallend het volgnummer van ons tijdschrift (tussen haakjes geplaatst) gevolgd door de paginering in het tijdschrift.

Voorbeeld: onder de rubriek “muziek (78)” staat een artikel van Jan Coppens met als titel “Cecilia in de Processie van Plaisance”, verschenen in Gerardimontium , jaargang 2004 en meer bepaald in het nummer 196 blz. 24 tot 33.

Algemeen vormend onderwijs (373)
Algemene geschiedenis (94)

Ambachten. Coöperaties. Economische organisatievormen (334)
Archeologie van de middeleeuwen en de moderne tijden (902.033)
Archiefinventarissen. Archiefwezen (930.25)
Architectuur (72)

Atlassen. Kaarten (912)

Beeldhouwkunst (73)
Bibliografieën (014)
Biografie. Prosopografie. (929)
Bronnenstudie en –uitgaven (930.22)

Cartografie. Landmeetkunde (528)
Christelijke, religieuze orden (271)

Defensie. Krijgsgeschiedenis (355)
Demografie. Migratie (314)
Dialect (800/87)

Emigratie. Kolonisatie (325)

Financiën. Geldwezen (336)
Fotografie (77)

Geloofsbelijdenissen. Catechismussen (238)
Genealogie (929.5)
Geneeskunde. Hygiëne. Farmacie (61)
Genotmiddelenindustrie. (663)
Gilden: zie ambachten (334)

Glas- en kristalwerk (748)
Grafische industrie. Uitgeverij. Boekhandel (655)

Heiligen(verering) (235)
Historische geografie. Landschapsgeschiedenis (911.37)
Huishoudkunde (64)

Industrieën en ambachten. Huisnijverheid (66/68 )

Kerkbestuur en –organisatie (262)
Kunst – algemeen (7)
Kunstsmederij (739)
Kunstnijverheid (745)

Land-, tuin- en bosbouw. Veeteelt. Jacht. Visserij. (63)
Landschappen. Dorpsgezichten. Stadsgezichten (7.047)
Literatuur (82-89)
Liturgie (264)
Lokaal, regionaal en centraal bestuur (352-354)

Maatschappelijk werk. Verzekeringswezen (36)
Mediawezen (07)
Middeleeuwse geschiedenis (94.033)
Missionering (266)
Moderne en Hedendaagse geschiedenis (94.034-036)
Molinologie (620.9)

Munt- en penningkunde. Numismatiek. (737)
Muziek (78)

Onomastiek of  Naamkunde (801.313)
Ontplofbare stoffen. (662)
Openbaar en maatschappelijk leven (394)
Openbare gebouwen. Handels- en bedrijfspanden. (725)

Politieke partijen en bewegingen (329)
Protestantse kerken (283/286)

Recht. Criminaliteit. Notariaat. (34)

Ruimtelijke ordening. Landschap. Tuinarchitectuur (71)

Schilderkunst (75)
Sport (79)

Taalgrens. Taaltoestanden (800.7)
Taalkunde (80)
Taken van de overheidsorganen (351)
Textiel (677)
Theater (792)
Toponymie (801.311)

Vakbeweging. Lonen. Arbeid. Werkgelegenheid (331)
Verkeerswezen. Openbaar vervoer. Posterijen. (656)
Volksliederen (398.8)
Volkskunde (39)
Verkiezingen (324)

Wegenbouw (625)
Wereldoorlog 1914-18 (355 WO.I)
Wereldoorlog 1939-45 (355 WO.II)

Zeden en gebruiken in het particuliere leven (392)

Advertenties