Eremerk Graaf Boudewijn

Het Eremerk Graaf Boudewijn wordt ter gelegenheid van een “Geschiedkundig Treffen” jaarlijks toegekend en uitgereikt aan maximum drie personen of verenigingen.
——————————————————————————————–

Naar aanleiding van de viering van het tienjarig bestaan van Gerardimontium, besliste het bestuur een onderscheiding in het leven roepen om zijn waardering te uiten voor personen of verenigingen die zich op een of andere manier actief bezig houden of hielden met de geschiedenis van Geraardsbergen (en deelgemeenten vanzelfsprekend) en die zich bovendien verdienstelijk hebben gemaakt op het vlak van de verspreiding van de kennis van ons lokaal verleden of voor het behoud van het Geraardsbergs cultuurhistorisch erfgoed. Geschiedenis moet hier worden geïnterpreteerd in de ruimste betekenis van het begrip. Met andere woorden, het gaat om activiteiten van geschiedschrijvers, verzamelaars, journalisten, verenigingen in verband met folklore, musea, archiefbeheer, enz. Worden evenwel uitgesloten personen wier mogelijke verdiensten uitsluitend voortvloeien uit hoofde van de uitoefening van een politiek mandaat.

Deze onderscheiding kreeg de naam Eremerk Graaf Boudewijn, ter herinnering aan de stichting van de stad Geraardsbergen in 1068-1070 door Boudewijn VI, graaf van Vlaanderen. Ze bestaat uit een verpersoonlijkte en met redenen omklede oorkonde, in A3-formaat en in kleur, waarop de beeldenaar van Boudewijn VI (naar Sanderus) en het wapenschild van het “Oude Vlaendren” prijken.

Het Eremerk Graaf Boudewijn wordt ter gelegenheid van een “Geschiedkundig Treffen” jaarlijks toegekend en uitgereikt aan maximum drie personen of verenigingen en voor het eerst op 3 juni 2007 tijdens de academische zitting ter gelegenheid van de tweede lustrumviering van de Kring.

Advertenties