Categorie archief: 2) Artikelreferenties

Algemeen vormend onderwijs (373)

 • Marc VAN TRIMPONT, Het lerarenkorps van het Sint-Catharinacollege anno 1848, in D.H., 1993, (115)p.13-14.
Advertenties

Algemene geschiedenis (94)

 • Jan COPPENS, Bestelde Daniël van Bouchout, baron van Boelare, “de aanbidding der Wijzen” van Jan Gossaert alias Mabuse voor de Sint-Adriaansabdij?, in G., 2013, (252) p. 3-21
 • Freddy DE CHOU, De feodaal-administratieve structuur van de baronie Boelare , in D.H., 1998: (161)p.31-36.
 • Fernand IMBO, Horum omnium fortissimi sunt Belgae , in D.H., 2000, (174)p.41. (M.b.t. artikel  van  R. van den Bossche in D.H. (172)p.18)
 • Robert VAN DEN BOSSCHE, Nog over de ontstaansgeschiedenis van Geraardsbergen, in D.H., 2000, (169)p.38.
 • Robert VAN DEN BOSSCHE, Geraardsbergen is veel ouder dan we vermoeden (3 ), in D.H., 2000, (172)p.18.
 • Marc VAN TRIMPONT, Geraardsbergen, gezien door een historisch-toeristische bril van 1840 , in D.H., 1998: (158)p.32-36; (159)p.21-26.
 • Marc VAN TRIMPONT, Het land en de baronie Boelare , Geraardsbergen, 1998, 282 blz. (Dit boek is in juli 1999 bekroond met de “Provinciale Prijs voor Heemkunde”, prijs lokale geschiedenis die sinds 1995 om de vier jaar – voordien om de twee  jaar – wordt uitgeschreven door de Provincie Oost-Vlaanderen.)
 • Marc VAN TRIMPONT, Over het bruiloftsmaal van Willem van Oranje (1575), gewezen baron van Boelare , in D.H., 1998: (159)p.27-28.
 • Marc VAN TRIMPONT, Het bewogen huwelijk in 1644 van Hugo-Jean-François Cassina  baron van Boelare , in D.H., 1998: (160)p.29-30.
 • Marc VAN TRIMPONT, Wat je beslist moet weten over Geraardsbergen …, 1999, 12 blz.
 • Marc VAN TRIMPONT, Geraardsbergen, cultuurhistorische stad , in de brochure uitgegeven t.g.v. de 36ste gouwdag van het Verbond van Kringen voor Heemkunde in Oost-Vlaanderen, gehouden in Geraardsbergen op 14 mei 2000.
 • Marc VAN TRIMPONT, Geschiedkundige kennismaking met de heerlijkheid-baronie Boelare , in de brochure uitgegeven t.g.v. de 36ste gouwdag van het Verbond van Kringen voor Heemkunde in Oost-Vlaanderen op 14 mei 2000.
 • Marc VAN TRIMPONT, Het land en de baronie Boelare , 2de druk, Geraardsbergen, 2001, 284 blz.
 • Marc VAN TRIMPONT (snuffelvondst), Week ene Boudewijn van Boelare in 1105 uit naar Engeland?, 2004, (198)p.27-28.

Archeologie van de middeleeuwen en de moderne tijden (902.033)

 • Luk BEECKMANS, Een lollepot uit Geraardsbergen, in G., 2013, (247) p. 17-19.
 • Luk BEECKMANS, Jean-Pierre PARENT, Nico DE BROUWER & Nick VAN LIEFFERINGE, Kleine huishoudelijke voorwerpen uit het middeleeuwse Geraardsbergen, in G., 2011, (240) p. 3-13
 • Luk BEECKMANS, Een steengoedkruikje uit Bouffioulx-Châtelet gevonden te Geraardsbergen, in G., 2014 (256) p. 3-4.
 • Etienne BORREMANS, Stadsarcheologie en Gilson Patoul , in D.H., 2002 , (183)p.16.
 • Marleen DE CEULENAIRE, Een stad van steen. Het gebruik van natuursteen in het Geraardsbergse bouwpatrimonium, in G., 2015 (261) p. 3-15.
 • Sam DE DECKER, Een archeologisch relict onder de loep: de Dooriksberg te Zandbergen / Denderwindeke, in G., 2009, (224) p. 16-25.
 • Freddy DE CHOU, Een stukje industriële archeologie van de Dender. De sluis in het gemeentewapen van Idegem, in G., 2015 (263) p. 33-35.
 • Joke DELRUE, Noodopgravingen op de Markt in Geraardsbergen , in G., 2004 , (193)p.12-14.
 • Johan DESCHIETER en Tineke DE WANDEL, Archeologisch noodonderzoek in de Grotestraat te Geraardsbergen. 1000 jaar stadsgeschiedenis in een notendop…, 2008, (219) p.18-19.
 • Johan FRANCOIS, Sporen uit het verleden. Waarnemingen tijdens de renovatiewerken van de Dierkosttoren in 2009, in G., 2012, (242) p. 29-35
 • Jean-Pierre VAN DE PONTSELE en Marc VAN TRIMPONT, De schijnwerper op het kasteel van Boelare , in D.H., 2002 , (183)p.9-13. (Bouwgeschiedenis van het kasteel)
 • Nick VAN LIEFFERINGE, Vondsten uit de steentijd op de Grote Buizemont in Overboelare, in G., 2008, (221) p. 21-24.
 • Nick VAN LIEFFERINGE, Nico DE BROUWER, Luk BEECKMANS, Gallo-Romeinse bewoning in Geraardsbergen, in G., 2009, (228) p. 19-31.
 • Marc VAN TRIMPONT, Dirck SURDIACOURT, Johan FRANCOIS, Kasteel van Schendelbeke, veroverd en weggevaagd in 1453, in G., 2009, (226) p. 3-8.

Archiefinventarissen. Archiefwezen (930.25)

 • Johan BUYCK, Bronnen voor de geschiedenis van Geraardsbergen: de archieven van het interneringscentrum (1944-1945) en van de consultatieve commissie te Geraardsbergen (1944-1946) , in D.H., 2000, (172)p.31-34.
 • Jacques DE RO, “Het vluchten van de stadtspampieren” of de moeizame weg naar een eigen volwaardig stadsarchief te Geraardsbergen, in G., 2010, (233) p. 12-22.
 • Jean MARQUEBREUCK, Het ‘archief’ van de Baronie Boelare, in G., 2006, (205)p.30-34.

Architectuur (72)

 • Marleen DE CEULENAIRE, Een stad van steen. Het gebruik van natuursteen in het Geraardsbergse bouwpatrimonium, in G., 2015 (261) p. 3-15.
 • Freddy DE CHOU, Het Cluysenaar-station in Zandbergen , in D.H., 2002, (181)p.33-34.
 • Jacques DE RO, Van brandewijnstokerij tot Irish Pub. Bouwgeschiedenis van de woning gelegen Nieuwstraat 41 te Geraardsbergen, in G., 2007, (215) p. 4-14.
 • Jacques DE RO, ‘Alles van waarde is weerloos’. Een historische herenwoning in de Vredestraat als testcase voor het Geraardsbergse erfgoedbeleid, in G., 2008, (217) p. 15-22, (218) p. 34-35.
 • Jacques DE RO, De ‘Liberale Kring’ in de steigers. Geschiedenis en kunsthistorische verkenning van het voormalige bankhuis Spitaels op de Markt te Geraardsbergen. Deel 1 Van bankhuis tot partijgebouw, in G., 2012, (242) p. 3-16; (243) p. 16 “Rechtzetting”. (Deel 2: zie bij auteur Rik VAN DAMME)
 • Jacques DE RO, ”Wadde skaa gebaa!”. Een speurtocht naar follies of vermaakarchitectuur in Geraardsbergen. Deel 1: Een tolhuisje en cementrustiek, in G., 2015 (261) p. 17-21. Deel 2:  Grotten, rots- en waterpartijen, in G., 2015 (262) p. 27-31. Deel 3: Follytorens, in G., 2015 (263) p. 27-32. Deel 4: tuinpaviljoenen, duiventorens, een follykasteeltje, kolommen en beeldentuinen, in G., 2015 (264) p. 29-36.
 • Jacques DE RO, Beletterde huizen. Gevelpubliciteit in het straatbeeld van Geraardsbergen, in G., 2016 (265) p. 3-14.
 • Philippe HAEGEMAN, Voetschrapers in het straatbeeld van Geraardsbergen, in G., 2014, (254) p. 28-31.
 • Rik VAN DAMME, De ‘Liberale Kring’ in de steigers. Geschiedenis en kunsthistorische verkenning van het voormalige bankhuis Spitaels op de Markt te Geraardsbergen. Deel 2: Architect Louis Roelandt (1786-1864) bouwt voor François Spitaels een herenhuis in zuivere empirestijl (1817), in G., 2012, (243) p. 13-16. (Deel 1: zie bij auteur Jacques DE RO)
 • Rik VAN DAMME, De ‘Liberale Kring’ in de steigers. Geschiedenis en kunsthistorische verkenning van het voormalige bankhuis Spitaels op de Markt te Geraardsbergen. Deel 3: Een merkwaardig Empiregebouw (1817) voorbeeldig gerestaureerd, in G., 2012, (244) p. 3-13.
 • Filip VAN TRIMPONT, Jacques DE RO en Jan COPPENS, Het Huis der Lombarden, vroeger en nu , in G., 2004 (193)p.15-23 ; (197)p.38-40 . (Over de restauratie van het Huis der Lombarden , een geklasseerd gebouw)
 • Marc VAN TRIMPONT, De torens van het middeleeuwse Geraardsbergse stadhuis , in G., 2004 (193)p.24.